Další ráno a svit sluníčka doprovodil Shrek, který pomohl vedoucím se vzbuzením dětí. Po rozcvičce a snídani Shreka nejvíce zajímalo, jaký tým je nejsilnější, proto dětem uspořádal velký turnaj v přetahování lanem. Poté co Shrek zjistil jaký tým je nejsilnější, potřeboval od dětí postavit co nejhezčí chýši v bažině z přírodních materiálů, které následně hodnotila porota.

Po odpolední buchtičkách se šodó nastal průjem. Ale nebojte! Byla to pouze odpolední hra, při které měly děti za úkol sebrat, co nejvíce papírků a tento nepříjemný problém v podobě vedoucích je chytal. Poté měly děti chvíli volna při které si malovali nebo hráli brannball. Později jsme rozdělali oheň a u zpívání jsme si opekli slané či sladké hady. Ve chvíli, kdy jsme dozpívali jsme se vydali do lesa najít souhvězdí, a i když se některé děti trochu bály, tak jsme si den všichni moc užili.

Za tým Táborujeme.cz

Filip

13